מתקשרים

תקשורת לכיתה י"א

   


שערים ללימוד היסטוריה - יוון ורומא

היסטוריה לכיתה ו'

    

לשלוט בחומר

כימיה לכיתה ט'


 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   

 
צועדים בדרך המילים
סדרת מקראות לכיתות א עד ו מותאמת לתכנית הלימודים חינוך לשוני ומאושרת על ידי משרד החינוך.

פשוט חשבון
סדרה ללימודי מתמטיקה לכיתות א-ו מאושרת על ידי משרד החינוך לפי תכנית הלימודים החדשה. הסדרה כוללת 3 ספרים לתלמיד, ערכת עזרי המחשה ,חוברות תרגול לכיתות א-ו וחוברות אתגר א-ב

ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית 
ספר לימוד באזרחות לחטיבה העליונה.  
הספר כולל גישה תיאורית רחבה ומקיפה, ומנגנון דידקטי עשיר. 
מולדת חברה ואזרחות
סדרה ללימודי מולדת וחברה לכיתות ב-ד
מאושרת על ידי משרד החינוך. מבוססת על תיאורי מקרים מעולמם של הלומדים הצעירים, ומאפשרים פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה
שורשים וכנפיים
סדרת מקראות לכיתות ז-ט ובהן יצירות ופעילויות ללימודי ספרות .הסדרה מאושרת על ידי משרד החינוך. במקראות טקסטים ויצירות של כותבים צעירים בצד טקסטים קלאסיים וטקסטים מהמקורות היהודיים.
 
        מסע מדע 
     סדרה ללימודי מדע וטכנולוגיה לכיתות א-ו     
     מאושרת על ידי משרד החינוך. הספרים עשירים
     בהמחשות, מותאמים למגוון סגנונות למידה
     ומפתחי חשיבה מסדר גבוה
 


 
    
 בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

tami.p@kinneret-zmora.co.il