עת לעשות  

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית

   


פשוט אתגר

חוברת העשרה בחשבון, 
עם אתגרי חשיבה.

   

צועדים בדרך המילים- ממ"ד

אותה הסדרה האהובה, בהתאמה לחינוך הממלכתי דתי

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
שם הסדרה:
פשוט חשבון
מה כוללת הסדרה?

שלושה ספרים לכל כתה א עד ו
ערכת עזרים אישית לכל כתה
חוברות תרגול והעשרה לכיתות א-ו
חוברות אתגר – העשרה בחשבון. לכיתות א, ב, ו

שם הספר:

חוברות אתגר – העשרה בחשבון

יועצת מדעית,תכנון ועריכת הסדרה:
ד"ר רותי שטיינברג

צוות כותבים:

שרה הוכנר,איריס בליזובסקי,רינה חזון,
ניצה רוזנבלום, ד"ררינה גפני, ד"ראיריס רוזנטל,הדסה גינת, אביבה פשחור, דיצה בונפיאל, טלי דגן

יועץ מתמטי:
ד"ר מיכאל קורן
יועץ מקצועי:
ד"ר מלכה שפט
מיועד לכתה: ג'
מספר אישור:2729
לתלמידים, למורים ולהורים שלום:
בחוברת זו משימות רבות ומגוונות שנועדו לתרגול מעניין, ואתגרי חשיבה – אלו בצד אלו.
הספר מיועד לתלמידי כיתה ו או מסיימי כיתה ו הלומדים בכל ספר לימוד שהוא,
בכל הרמות, בבית הספר, בבית ובחופשות.
במקומות רבים צורפו פתרונות למשימות, כדי לאפשר לפותר לבדוק את עצמו (וליהנות מההצלחה).
החידות אולי אינן קלות, אך מי שמעוניין בפתרונן, ימצא רמז לכל חידה, ובהמשך – גם את הפתרון לה.

התאמה לתכנית הלימודים:

הספרים בנויים מיחידות לימוד שמספרן כמספר שעות הלימוד בכל כיתה, כך שניתן

לסיים את הוראת כל התכנית הנדרשת על פי תכנית הלימודים במתמטיקה תשס"ו –

במהלך שנת הלימודים.

דגש על פיתוח תובנה מתמטית והנדסית לצד ביסוס מיומנויות יסוד –לקראת הישגים גבוהים.

עידוד כל הילדים לפתור בעיות מסוגים שוניםשיש בהם אתגר וחקר.

קישור למצבי יום-יום ולנושאים רלוונטיים לילדים. פעילויות מתמטיות לכל החגים.

פיתוח תקשורת מתמטית, פיתוח היכולת להסביר דרכי פתרון בעל ובכתב,

רפלקציה ויכולת תיעוד, עידודשיח מתמטי.

פיתוח יכולת הכללה וחשיבה אלגברית: מציאת חוקיות והכללות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לצפייה בספר המלא לחצו כאן

בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il