עת לעשות  

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית

   


פשוט אתגר

חוברת העשרה בחשבון, 
עם אתגרי חשיבה.

   

צועדים בדרך המילים- ממ"ד

אותה הסדרה האהובה, בהתאמה לחינוך הממלכתי דתי

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
שם הספר: 
תורשה - קדמה מדעית
מול חברה ומוסר

 
כתבה:
אירית מלר  
יועץ מדעי:
פרופ' אורי ניר
מיועד לכתה: ט'
מספר אישור:  3124
התאמה לתכנית הלימודים: 
הספר שנכתב בהתאם לתכנית הלימודים מדע וטכנולוגיה הוא עדכני ואקטואלי: כולל היבטים חברתיים, מוסריים, אתיים, ומשפטיים - הנובעים מהעיסוק הרב  בשנים האחרונות בחקר גנום האדם והשיבוט.
הספר מותאם להוראה בכתה הטרוגנית, וכתוב באופן המאפשר פיתוח חשיבה ביקורתית תוך שימוש בקטעי עיתונים רלוונטיים לנושאי המחקר המתפתחים.
יתרונות המדריך למורה: 
 מציע רצף הוראה , כולל הצעות לדיונים מפתחי חשיבה ביקורתית, מציע דרכי הוראה נוספות המאפשרות לימוד משמעותי למגוון סגונונת למידה


בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il