צועדים בדרך המילים ו ממ"ד 

חינוך לשוני לחינוך הממלכתי דתי

   


חוט של חן לכיתה ז

ספרות לחינוך הממלכתי דתי

   

מסע מדע א המשודרג

מסע מדע א לפי התכנית החדשה 

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות א-ב>חינוך לשוני>
בשפת השורות א - ספר לתלמיד
שם הסדרה: 

בשפת השורות

מה כוללת הסדרה? 

מקראה לכל כתה א עד ו

חוברותעבודה                                                        

מדריך למורה למקראה לכיתות א עד ו

מדריך למורה לחוברת המשימות לכיתות,ה,ו

שם הספר: 
בשפת השורות א - ספר לתלמיד
צוות כותבים: 

בינה גלר - טליתמן,רנה אנטמן

יועצת מדעית:

 ד"ר רבקה גלובמן

מיועד לכתה: א
עקרונות הסדרה: 

מגוון עשיר של טקסטים מן המקורות היהודיים- מקרא, מדרש, משנה,תלמוד- המאפשרים העמקת החינוך האמוני והערכי

יצירות וטקסטים המייצגים את עולמות השיח הנרשים בתכנית הלימודים חינוך לשוני

ספרות רב- דורית מקורית ומתורגמת

יתרונות המדריך למורה: 

המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע
למורה ללמד

באופן משמעותי וחוויתי בהתאם לתכנית הלימודים:

a      מבוא קצר לכל שעור ובו קשר לרציונאל
      שהנחה בחירתו

a      דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים  וחזותיים

a      מגוון הצעות לפעילויות לימודיות
      בטקסטים שהמדריך דן בהן


בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il