עת לעשות  

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית

   


פשוט אתגר

חוברת העשרה בחשבון, 
עם אתגרי חשיבה.

   

צועדים בדרך המילים- ממ"ד

אותה הסדרה האהובה, בהתאמה לחינוך הממלכתי דתי

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות ה-ו>תנ"ך>
שמואל ב
שם הסדרה: 

תנ"ך- פירוש ועריכה 
ללומדים צעירים

מה כוללת הסדרה? 

לכתה ד: יהושע פירוש ועריכה ללומדים צעירים

לכתה ד:שופטים פירוש ועריכה ללומדים צעירים

לכתה ה: שמואל א פירוש ועריכה ללומדים צעירים

לכתה ה: שמואל ב פירוש ועריכה ללומדים צעירים

לכתה ו: מלכים א פירוש ועריכה ללומדים צעירים

לכתה ו: מלכים ב פירוש ועריכה ללומדים צעירים
שם הספר:
שמואל ב
צוות כותבים: 

בינה גלר- טליתמן, חנה שליטא, אביבה תירוש

יועץ מדעי:

פרופ' יאיר הופמן אונ' תל-אביב

מיועד לכתה: ה

יחודיות הסדרה:
כל ספר בבסדרה כולל את הטקסט המקראי המלא מופרד מהפירושים וההרחבות.

הפירוש נכתב ברמה לשונית המתאימה ללומדים צעירים.

הפירוש מלמד את מאפייני השפה המקראית ומקומה הבולט בשפה העברית של ימינו, ומפנה את תשומת לב הלומדים למאפיינים הספרותיים של הכתוב.

מידע חוץ מקראי להבהרת הכתובים: קטעי מידע מתחומי דעת שונים כגון: היסטוריה (מקורות חוץ מקראיים), גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה.

חומר חזותי עשיר להמחשה והתאמה לסגנונות למידה שונים.

תוכן קצר בתחילת הפרק המקל על הבנת הכתוב בפרק, אך יחד עם זאת אינו משחרר מעיון בו.

הפירוש מועמד מול הפסוק בו עוסקים ומסתמך על פרשנות רב דורית מקובלת.

אמצעים בלתי מילוליים להבנת הטקסט המקראי כגון מפות, תרשימים, תצלומים של מימצאים ארכיאולוגיים, תמונות נוף מהאזורים בהן מתרחשת העלילה המקראית

להורדת מדריך למורה - לחצו כאן


בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il