עת לעשות  

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית

   


פשוט אתגר

חוברת העשרה בחשבון, 
עם אתגרי חשיבה.

   

צועדים בדרך המילים- ממ"ד

אותה הסדרה האהובה, בהתאמה לחינוך הממלכתי דתי

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות ט-י>תנ"ך>
שמואל ועוד
שם הסדרה:
מקרא ועוד לחטיבות הביניים 
מה כוללת הסדרה? 
לכתה ז : ספר לתלמיד בראשית ועוד
לכתה ח :ספר לתלמיד שמות ועוד
לכתה ט : ספר לתלמיד שמואל ועוד
שם הספר:
שמואל ועוד 
צוות כותבים:
רחל נחמקין והגר שרון
יועץ מדעי:
פרופ' יאיר הופמן אונ' תל אביב
מיועד לכתה:  ט'
מספר אישור:  3114
 יחודיות הסדרה:
מותאמת להוראה בכיתה הטרוגנית:
החוברת כוללת את כל פרקי הלימוד במקרא  
לכיתה ט' על פי תוכנית הלימודים החדשה   תשס"ג
מתייחסת לנושא הגג: משפחת האבות  "והזיקה לארץ" וכוללת את סיפורי האבות בספר ב ראשית, וקטעים מספרי דברים, תהילים, משלי ו  ספר יונה
העבודה בחוברת מאפשרת בחירה בין מטלות   על פי סגנונות למידה שונים
בחוברת משימות מגוונות המשלבות את הוראת המקרא באגדות חז"ל, מדרשים, קטעי ספרות, ממיתוסים של המזרח הקדום ותמונות אומנותיות.
האינטגרטיביות של החומר משלבת תחומי דעת מגוונים
יתרונות המדריך למורה:  
בראש כל יחידה – מצויות מטרות לימוד היחידה.
הצעה לדרכי סיכום והערכה:
דרכי סיכום, מחוונים , הדרכה לבניית פורטפוליו והצעות מתודיות נוספות.
החוברת "שמואל ועוד" בנויה משלושה שערים:
       שער ראשון – ספר שמואל א
       שער שני – ספר שמואל ב
      
שער שלישי – ישעיה
      


בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il