צועדים בדרך המילים
לכיתה ב

 

תנ"ך לתיכון 

 

ממדינת מקדש לעם הספר קטלוג ספרי לימוד 


 
קטלוג ספרים מומלצים ע״י משרד החינוך

     
דף הבית>כיתות ג-ד>חינוך לשוני>
בשפת השורות ד - ספר לתלמיד
שם הסדרה:
בשפת השורות
מה כוללת הסדרה? 

מקראה לכל כתה א עד ו

חוברות עובדה לכל המקראות                                                        

מדריך למורה למקראה לכיתות א עד ו

מדריך למורה לחוברת המשימות לכיתות ה

שם הספר:
בשפת השורות ד - ספר לתלמיד

צוות כותבים:

בינה גלר - טליתמן,רנה אנטמן

יועצת מדעית:

 ד"ר רבקה גלובמן
מיועד לכתה: ג'
מספר אישור: 
עקרונות הסדרה: 

מגוון עשיר של טקסטים מן המקורות היהודיים- מקרא,מדרש, משנה,תלמוד-

המאפשרים העמקת החינוך האמוני והערכי

יצירות וטקסטים המייצגים את עולמות השיח הנדרשים בתכנית הלימודים חינוך לשוני

ספרות רב- דורית מקורית ומתורגמת

החוברות כוללות פעילויות מגוונות מותאמות לתכנית החינוך הלשוני תשס"ג

יתרונות המדריך למורה: 

המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחוויתי בהתאם
לתכנית הלימודים:

a      מבוא קצר לכל שעור ובו קשר
      לרציונאל שהנחה  בחירתו

a      דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים

a    מגוון הצעות לפעילויות לימודיות
     בטקסטים שהמדריך דן בהםבניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il