עת לעשות  

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית

   


פשוט אתגר

חוברת העשרה בחשבון, 
עם אתגרי חשיבה.

   

צועדים בדרך המילים- ממ"ד

אותה הסדרה האהובה, בהתאמה לחינוך הממלכתי דתי

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות ג-ד>חינוך לשוני>
בשפת השורות ד - ח. לתלמיד
שם הסדרה:
בשפת השורות 
מה כוללת הסדרה? 

מקראה לכל כתה א עד ו

חוברות עובדה לכל המקראות  

מדריך למורה למקראה לכיתות א עד ו

מדריך למורה לחוברת המשימות לכיתות ה,ו 

שם הספר: 
בשפת השורות ג 
צוות כותבים: 
בינה גלר - טליתמן,רנה אנטמן

יועצת מדעית:

 ד"ר רבקה גלובמן

מיועד לכתה: ד
עקרונות הסדרה: 

מגוון עשיר של טקסטים מן המקורות היהודיים- מקרא,מדרש, משנה,תלמוד-

המאפשרים העמקת החינוך האמוני והערכי

יצירות וטקסטים המייצגים את עולמות השיח הנדרשים בתכנית הלימודים חינוך לשוני

ספרות רב- דורית מקורית ומתורגמת        

החוברות כוללות פעילויות מגוונות מותאמות לתכנית החינוך הלשוני תשס"ג 

עקרונות הסדרה:
1. שילוב עקרונות המאפיינים את עולם הטבע, בכל נושאי הלימוד הרלבנטיים.
2. הצגת היבטים מדעיים, טכנולוגיים וחברתיים-ערכיים בכל נושא.
3. פיתוח ראיה רב-תחומית כחלק בלתי נפרד מרצף ההוראה.
4. שילוב סיפור מסגרת בספר המקשר בין הנושאים והתכנים השונים הנלמדים בו.
5. ארגון תכני הלימוד ביחידות לימוד קצרות.
עושר רב באיורים ובתמונות והתאמת התכנים והמשימות ללומדים ברמות שונות.
תרונות המדריך למורה: 

המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד

באופן משמעותי וחוויתי בהתאם לתכנית הלימודים:

a      מבוא קצר לכל שעור ובו קשר לרציונאל 
      שהנחה בחירתו

a      דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים

a      מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים
      שהמדריך דן בהם
 

להורדת המד״ל לחצו כאן


בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il