עת לעשות  

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית

   


פשוט אתגר

חוברת העשרה בחשבון, 
עם אתגרי חשיבה.

   

צועדים בדרך המילים- ממ"ד

אותה הסדרה האהובה, בהתאמה לחינוך הממלכתי דתי

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות ג-ד>תנ"ך>
שמות ללומדים צעירים -חוברת
שם הסדרה: 
מקרא -  פירוש ועריכה 
ללומדים צעירים
 
מה כוללת הסדרה? 

לכתה א: בראשית פירוש ועריכה ללומדים צעירים-  ספר  עם פירוש

 חוברת עבודה
לכתה ב: בראשית פירוש ועריכה ללומדים צעירים ספר עם פירוש

חוברת עבודה א+ב
מדריך למורה לספר בראשית הכולל מאמרים ומידע למורה בנוןשאים הקשורים לספר בראשית 
מדריך למורה לכ אחת מהחוברות: חוברת א, חוברת ב, חוברת א+ב 
לכתה ג:  שמות פירוש ועריכה ללומדים צעירים

             חוברת עבודה ג
שם הספר: 

שמות פירוש ועריכה ללומדים צעירים  - חוברת עבודה

צוות כותבים: 
בינה גלר-טליתמן , חנה שליטא 
יועץ מדעי:
פרופ' יאיר הופמן אונ' תל - אביב
מיועד לכתה: ג'
התאמה לתכנית הלימודים:

כל ספר בסדרה כולל את הטקסט התנ"כי המקורי מופרד מהפירושים והרחבות.
העבודות המוגשות לתלמידים בחוברת העבודה מבוססות על  הפירוש המופיע בספר. הפירוש נכתב ברמה לשונית המתאימה ללומדים צעירים בראשית לימודיהם. הפירוש מלמד את מאפייני השפה המקראית ואת מקומה הבולט בשפה העברית של ימינו, ומפנה את תשומת לב הלומדים למאפיינים הספרותיים. כמו כן, יש התייחסות בעבודות לקטעי מידע בנושאים שונים:
מידע גיאוגרפי והיסטורי
דיון בבעיות ערכיות העולות מן המסופר הבהרת מושגי יסוד הקשורים במקרא באופן כללי,
קישור המסופר למקומות אחרים במקרא,


בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il