צועדים בדרך המילים
לכיתה ב

 

תנ"ך לתיכון 

 

ממדינת מקדש לעם הספר קטלוג ספרי לימוד 


 
קטלוג ספרים מומלצים ע״י משרד החינוך

     
דף הבית>כיתות א-ב>תורה>
בראשית ללומדים א+ב חוברת
שם הסדרה: 
מקרא -  פירוש ועריכה
ללומדים צעירים
  

מה כוללת הסדרה? 

לכתה א: בראשית פירוש ועריכה ללומדים צעירים    ספר עם פירוש

            חוברת עבודה
לכתה ב: בראשית פירוש ועריכה ללומדים צעירים    ספר עם פירוש

            חוברת עבודה  א+ב
לכתה ג:  שמות פירוש ועריכה ללומדים צעירים

             חוברת עבודה ג 

שם הספר: 

חוברת א +ב– בראשית פירוש ועריכה ללומדים צעירים

צוות כותבים: 
בינה גלר-טליתמן , חנה שליטא

יועצת מדעית:
פרופ' יאיר הופמן אונ' תל - אביב

מיועד לכתה:  ב

התאמה לתכנית הלימודים: 
העבודות המוגשות לתלמידים מבוססות על  הפירוש
  המופיע בספר נכתב ברמה לשונית המתאימה ללומדים צעירים בראשית לימודיהם.הפירוש מלמד את מאפייני השפה המקראית ואת מקומה הבולט בשפה העברית של ימינו, ומפנה את תשומת לב הלומדים למאפיינים הספרותיים של הכתוב

כמו כן יש התייחסות בעבודות לקטעי מידע בנושאים שונים:

מידע גיאוגרפי והיסטורי

דיון בבעיות ערכיות העולות מן המסופר

הבהרת מושגי יסוד הקשורים במקרא באופן כללי

      קישור המסופר למקומות אחרים במקרא


בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il