מתקשרים

תקשורת לכיתה י"א

   


שערים ללימוד היסטוריה - יוון ורומא

היסטוריה לכיתה ו'

    

לשלוט בחומר

כימיה לכיתה ט'


 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות ז-ח>
מתמטיקה
שם הסדרה:
מתמטיקה לחטיבת הביניים
מה כוללת הסדרה?
ספר לימוד מתמטיקה 7 לכיתה ז
ספר לימוד מתמטיקה 8 לכיתה ח - בפיתוח
ספר לימוד מתמטיקה 9 לכיתה ט - בפיתוח
שם הספר:
מתמטיקה 7
צוות כותבים:
פרופסור דן עמיר, ד"ר פיליפ סלובוצקי,
אנה פוליאק
מיועד לכתה: ז
מספר אישור: באישור משרד החינוך ניסוי תש"ע
עקרונות הסדרה: 
  • ספרי לימוד מקיפים המכילים חומר הקנייה, הסברים מלאים, רקע היסטורי, דוגמאות מענפי מדע שונים ומחיי היומיום, מגוון רב של תרגילים לשימוש בכיתה ולשיעורי בית וחומר העשרה.
  • כמות התרגילים מבטיחה הטמעת החומר התיאורטי ורכישת מיומנויות הנדרשות מתלמיד.
  • היחס בין כמות החומר התיאורטי לכמות התרגילים כ- 40%-60%-  בהתאם להנחיות משרד החינוך.
  • התייחסות להטרוגניות: התרגילים מסווגים על- פי רמת הקושי ל- 3 דרגות. מומלץ לתלמידים לפתור את כל התרגילים ברצף, אולם למורה ניתנת אפשרות להגדיר את רמת התרגילים עבור תלמידים חלשים או להוסיף תרגילים המסומנים כתרגילי אתגר לתלמידים מתקדמים.
  • דגש מיוחד הושם בספרים ללימוד והוראת הגיאומטריה על- פי התוכנית החדשה - לא כפרק נפרד מחשבון ומאלגברה, אלא כבסיס עליו נבנית כל המתמטיקה.
יתרונות המדריך למורה:
כולל:
 1. מבוא ובו רציונל הגישה
 2. הערות כלליות על ארגון הספר והקשר
    בין התכנים הנלמדים בו לתכנית הלימודים
 3 .הערות דידקטיות לשעורים .
 4. דוגמאות בחנים ומבחנים

בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

tami.p@kinneret-zmora.co.il