עת לעשות  

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית

   


פשוט אתגר

חוברת העשרה בחשבון, 
עם אתגרי חשיבה.

   

צועדים בדרך המילים- ממ"ד

אותה הסדרה האהובה, בהתאמה לחינוך הממלכתי דתי

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות ג-ד>תנ"ך>
יהושוע שופטים- נקרא ונפעל

שם הספר: 
יהושוע שופטים נקרא ונפעל 

   דהגכ

מה כוללת הסדרה?
חמשה ספרים לכיתות א-ה
שמות נקרא ונפעל ספר עם פעילויות

צוות כותבים:
בינה גלר-טליתמן, חנה שליטא

יועצים מדעיים:
פרופ' יאיר הופמן

מיועד לכתה: ד

מספר אישור: 2428

התאמה לתכנית הלימודים:

  • קריאת הטקסטים המקראיים היא מרכז הכובד של תהליכי ההוראה-למידה לפי סדרה זו
  • הפירושים הצמודים לקטסט המקראי כתובים בלשון המובנת לתלמיד אך אינם מחליפים אותו
  • התוספות החוץ מקראיות והפעילויות משלבות תחומי דעת שונים במטרה להמחיש ולקרב את הילדים לעולם התנ"ך
  • הפרדה חזותית ברורה בין הטקסט המקראי ליתר התחומים והפעילויות
פורמט חוברת גדולה מותאם ליכולות הכתיבה של התלמידים הצעירים

להורדת המדריך למורה לחצו כאן
בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il