מתקשרים

תקשורת לכיתה י"א

   


שערים ללימוד היסטוריה - יוון ורומא

היסטוריה לכיתה ו'

    

לשלוט בחומר

כימיה לכיתה ט'


 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות ט-י>
כימיה

שם הספר: לשלוט בחומר

בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה במדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים, בדגש התנסות, חקירה ותקשוב


צוות כותבים: ד"ר גיא אשכנזי


ייעוץ מדעי ופדגוגי: ד"ר ניצה ברנע


מספר אישור: 3372 (מיום 20.8.20)


התאמה לתכנית הלימודים: 

בחירת התכנים נעשתה בהלימה לתכנית הלימודים החדשה במדעים לכיתות ט': 

הקשר הכימי והאנרגיה בתהליך כימי

היסוד פחמן ותרכובותיו (כולל כימיה של מרכיבי המזון)

השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבה

בחירת שיטות ההוראה עולה בקנה אחד עם המסמך "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21":


ספר זה מיועד לעורר אצל התלמידים אהבה כלפי מקצוע הכימיה. הספר רותם למטרה זו תחומים שבהם התלמידים מתעניינים מחוץ לשעות הלימודים, ויוצר קשרים בינם לבין הכימיה. הגישה הפדגוגית המוצגת בספר מכוונת להגברת העניין של התלמידים במקצוע, תוך העמקת ההבנה שלהם. 

עקרונות הכימיה נלמדים בספר זה בשיטה קונסטרוקטיביסטית, ששמה דגש ביכולתם של התלמידים לבנות ידע חדש על סמך התנסויות אישיות, בהנחיית המורה (מעגל הלמידה). 

הספר עבר את כל העריכות המקצועיות שהמשרד דורש בספרי לימוד.

בספר הצבעוני משולבים איורים חלקיקיים רבים שעוזרים לתלמידים לקשר בין רמת המיקרו לרמת המאקרו. 

בספר שימוש נרחב במאגרי מידע ממוחשבים ובאנימציות מחשב תלת־ממדיות.

קישור לאתר מלווה לספר

בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

tami.p@kinneret-zmora.co.il