צועדים בדרך המילים
לכיתה ב

 

תנ"ך לתיכון 

 

ממדינת מקדש לעם הספר קטלוג ספרי לימוד 


 
קטלוג ספרים מומלצים ע״י משרד החינוך

     
דף הבית>כיתות א-ב>מתמטיקה>
פשוט חשבון א ערכת אביזרים
פשוט חשבון לכיתה א -
ערכת אביזרים


בטבלה זו  מופיעים שימושי באביזרים רק בספרים, שימושים נוספים מוצגים במדריך למורה 

  • לבֵני 10 (לבנֵי דינס) - אמצעי המחשה למבנה העשורי
  • דפי קרטון לגזירת קלפים למשחק תחרות המספרים שמופיע ביחידה
  • דף מדבקות שאלות מילוליות לקבוצת מורה -  בספר מופיעה שאלה מילולית שמתאימה לעבודה בקבוצות קטנות בסבב של כל הקבוצות
  • מצולעים - ישמשו את הילדים במגוון פעילויות, מקצתן חופשיות ואחרות מובנות.
  • "מטבעות כסף" — מטבעות של 5 ,1 ו-10 שקלים . אפשר להתחיל להשתמש בכסף במשחק קניות כבר בתחילת השנה
  • שתי קוביות משחק למשחקים שבספר
  • רצועות קרטון לפרק מצולעים
  • מחברת חשבון גדולה -  במחברת זו הם יפתרו את הבעיות המילוליות בקבוצת המורה
 
בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il