עת לעשות  

על אחריות אישית ועל מעורבות חברתית

   


פשוט אתגר

חוברת העשרה בחשבון, 
עם אתגרי חשיבה.

   

צועדים בדרך המילים- ממ"ד

אותה הסדרה האהובה, בהתאמה לחינוך הממלכתי דתי

  

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
     
דף הבית>כיתות ג-ד>מתמטיקה>
פשוט חשבון ד ערכת אביזרים
פשוט חשבון לכיתה ד - 
ערכת אביזרים


בטבלה זו  מופיעים שימושי באביזרים רק בספרים, שימושים נוספים מוצגים במדריך למורה 

 • לבֵני 10 (לבנֵי דינס) - אמצעי המחשה למבנה העשורי
 • דף מדבקות  שאלות מילוליות לקבוצת מורה -  בספר מופיעה שאלה מילולית שמתאימה לעבודה בקבוצות קטנות בסבב של כל הקבוצות
 • מצולעים - ישמשו את הילדים במגוון פעילויות, מקצתן חופשיות ואחרות מובנות 
 • קוביות 1 סמ"ק למדידת נפחים
 • מדבקות קטנות לרישום שברים על קובייה
 • משחק משולשים
 • גיליון רצועת שברים
 • שקית רצועות אדומות מתחברות  למשחקים גם בשברים
 • פריסת גופים של פירמידה ושל קובייה
 • גליון דומינו עיגולי שברים - למשחק
 • מחברת חשבון גדולה -  במחברת זו הם יפתרו את הבעיות המילוליות בקבוצת המורה
 
בניית אתריםבניית אתרים 

לבירור פרטים על רכישות מרוכזות של ספרי הלימוד ניתן ליצור קשר עם המפיץ רוז הפצות
בטלפון: 0732257606, בפקס 088603000 ובמייל
 
 

Moked2.roz@kinneret-zmora.co.il